یونیسف درباره سوء تغذیه کودکان یمنی هشدار داد

صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) درباره سوءتغذیه حدود دو میلیون و 200 هزار کودک یمنی هشدار داد و بر رسیدگی فوری به وضعیت آنها تأکید کرد.

به گزارش کودک پرس به نقل تارنمای سازمان ملل متحد، دست کم ۴۶۲ هزار کودک یمنی از سوء تغذیه خیلی شدید (SAM) رنج می برند که به طرز دردناکی افزایش ۲۰۰ درصدی را از سال ۲۰۱۴ به خود دیده است.
این در حالیست که یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک دیگر یمنی از سوء تغذیه نسبی رنج می برند.
بدترین وضعیت سوء تغذیه کودکان در استانهای حدیده، سعدا، طائز و لاهج مشاهده می شود؛ در ضمن بیشترین تعداد کودکان با سوء تغذیه خیلی شدید در پنج استان بالا می باشد.
وضعیت کودکان در استان سعدا از سایر استانها وخیم تر است با توجه به اینکه در بعضی مناطق هشت کودک از ۱۰ کودک یمنی با سوء تغذیه حاد روبرو هستند.

حتی قبل از حمله عربستان به یمن در ماه مارس ۲۰۱۵ این کشور با فقر گسترده، نا امنی غذایی و وضعیت نامطلوب بهداشتی دست به گریبان بوده است.
کمتر از یک سوم مردم یمن به پزشک و دارو دسترسی دارند و کمتر از نصف امکانات بهداشتی قابل استفاده هستند و کارکنان بخش بهداشت ماه ها است که حقوق خود را دریافت نکرده اند.
براساس این گزارش ، هر ۱۰ دقیقه یک کودک یمنی به علت بیماری های قابل درمان مانند اسهال، سوءتغذیه و عفونت مجاری تنفسی می میرد.

در سال ۲۰۱۶ ، یونیسف از درمان ۲۱۵ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه خیلی شدید در یمن حمایت و مکمل های غذایی برای چهار میلیون کودک زیر پنج سال برای بالا بردن سطح ایمنی جسمانی آنها ارسال کرد.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی