آمار کودکان فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی

بنابه اعلام اداره زندان‌های رژیم صهیونیستی در سال گذشته ۵۹۵ کودک زیر ۱۸ سال بازداشت شده‌اند.

کودک پرس، اداره زندان های رژیم صهیونیستی طی سال گذشته ۵۹۵ کودک زیر ۱۸ سال را بازداشت کرد که ۴۱ نفر از آنان هدف گلوله قرار گرفته بودند.