آغاز بازنگری آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی درباره بازنگری آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان می‌گوید اصلاح این آیین‌نامه آغاز شده است و در همه اقداماتی که برای کودکان کار انجام می‌شود، مصلحت کودک در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش کودک پرس ، حبیب‌الله مسعودی فرید درباره آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار توضیح داد: آیین‌نامه پیشین در سال ۸۴ مصوب شده بود که دارای ایراداتی است به طوری که وظایف برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور و امور مربوط به اتباع بیگانه در وزارت امور خارجه در آن دیده نشده است.

وی با تأکید بر اینکه بیان اینکه در همه اقداماتی که برای کودکان کار انجام می‌شود مصلحت کودک در نظر گرفته خواهد شد، اظهار کرد: کودکانی که برای کار در سطح خیابان حضور دارند از خانواده‌های متعددی هستند که ممکن است برخی از آن‌ها سرپرست نداشته باشند یا سرپرستی از کار افتاده و معتاد داشته باشند و یا اینکه اتباع بیگانه باشند.

 

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی افزود: با توجه به اینکه بخشی از کودکان کار و خیابان را اتباع بیگانه تشکیل می‌دهد، باید با همکاری این دستگاه‌ها نسبت به وضعیت آنان به شکل چند دستگاهی رسیدگی کرد. بنابراین قرار است در آیین‌نامه جدید ساماندهی کودکان کار، به وضعیت این کودکان نیز رسیدگی شود.

 

وی افزود: هم‌اکنون طبق آیین‌نامه موجود، تأمین مکان برای کودکان خیابانی بر عهده شهرداری است، اما نظارت بر محتوای آموزش این کودکان با سازمان بهزیستی است که در آیین‌نامه جدید کلیه مکان‌هایی که برای نگهداری کودکان کار تخصیص داده می ‌شود باید با هماهنگی بهزیستی باشد.

 

 

منبع: خبرگزاری پانا