یونیسف خواستار کمک ۲۶۸ میلیون دلاری برای کودکان کنگو شد

صندوق کودکان سازمان ملل متحد، به منظور تامین مایحتاج ضروری چندین میلیون کودک در جمهوری دموکراتیک کنگو خواستار جمع‌آوری کمک‌های مالی شد.

به گزارش کودک پرس ، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، به جهت تامین مایحتاج ضروری ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار کودک در جمهوری دموکراتیک کنگو که بخشی از درخواست جهانی ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری این آژانس بین المللی برای تامین کمک‌های بشردوستانه برای ۴۸ میلیون کودک در ۵۱ کشور است که گرفتار شرایط جنگی، فجایع طبیعی و دیگر امور است خواستار جمع آوری کمک‌های مالی ۲۶۸ میلیون دلاری شد.

تاج الدین اویواله با اشاره به شرایط بحرانی کودکان در کشور بحرانی و جنگ زده کنگو گفت: مناقشات و نبود امنیت اجتماعی برای کودکان سبب شده است آنان در اولویت قرار گیرند.

اویواله ضمن تاکید بر توقف خشونت، خدمات بهداشتی و آموزشی و مدارس را برای کودکان جنگ زده کنگویی بسیار ضروری خواند.

 

بیش از دو میلیون کودک کنگویی معادل ۱۲ درصد از کودکان دچار سوتغذیه مزمن هستند.

نماینده یونیسف ضمن تاکید بر آمادگی و بسیج حامیان مالی هشدار داد در صورتی که جامعه بین المللی تصمیم و گام ضروری در این زمینه اتخاذ نکند باید شاهد آینده‌ای تاریک برای کودکان فقیر این کشور باشیم.

 

 

منبع: میزان