راه اندازی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معلول

39 مرکز فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معلول در کشور راه اندازی شده است.

به گزارش کودک پرس  ، مدیرکل آفرینش های هنری و ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در مراسم افتتاح دومین مرکز فراگیری کودکان و نوجوانان ناتوان جسمی و حرکتی گیلان در رودسر گفت : هدف از راه اندازی این مراکز ، پرورش استعدادها و توانمندی های کودکان و نوجوانان معلول است.

حسین علیجانی افزود : تلاش می کنیم در سال آینده مراکز فراگیر کودکان و نوجوانان معلول در روستاها هم راه اندازی شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان هم گفت : پیش از رودسر مرکز فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در رشت راه اندازی شده بود.

علی پورحسن افزود : در آینده نزدیک این مرکز آموزشی و پرورشی در غرب گیلان در شهر تالش راه اندازی خواهد شد.

وی گفت : مراکز فراگیر به دستگاه هایی نظیر به دید ، برجسته نگار ، کتاب هایی با خط بریل مجهز هستند.

محمدرضا پارسی مدیرکل بهزیستی گیلان هم با بیان اینکه این استان ۴۵ هزار معلول دارد افزود : ۱۱ هزار نفر از این افراد معلول ذهنی ، ۶ هزار نفر ناشنوا و کم شنوا ، ۴ هزار نفر کم بینا و نابینا و ۳ هزار و ۵۰۰ نفر معلول روانی مزمن و بقیه سالمندان معلول هستند.

پنجمین سایت تخصصی کودکان و نوجوانان گیلان هم امروز با ۳۰۰ میلیون ریال هزینه در فومن افتتاح شد.

در این سایت که به ۸ رایانه مجهز است ، در هر دوره ۳ ماهه به ۱۶۰ کودک و نوجوان در خصوص استفاده از رایانه ، بازی های رایانه ای سالم و همچنین فنی – حرفه ای آموزش داده خواهد شد.

مدیرکل آفرینش های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در فومن با بیان اینکه ۹۵۰ کانون در ایران فعال است گفت : تا کنون در نیمی از این کانون های پرورشی سایت تخصصی راه اندازی شده است.

حسین علیجانی افزود : قراراست در همه کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور سایت تخصصی راه اندازی شود.

منبع:    باشگاه خبرنگاران جوان