الزام وجود نامه ی مراجع قضایی برای تحویل کودک بی سرپرست

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: وجود نامه مراجع قضایی برای تحویل گرفتن فرد یا کودک بی سرپرست و رها شده، توسط مراکز نگهداری از کودکان و افراد بی سرپرست بهزیستی الزامی است.

به گزارش کودک پرس  ، حمیدرضا پوریوسف گفت: نگهداری از افراد بی سرپرست بدون اجازه و حکم قضایی در مراکز بهزیستی امکان پذیر نیست زیرا نبود دستور قضایی با تبعات احتمالی روبه رو است و بنابراین کلیه مراکز موظف به پذیرش افراد بی سرپرست با حکم قضایی هستند.
وی با اشاره به تاخیر در تحویل گرفتن نوزاد یک روزه با ضایعه نخاعی که عصر امروز در مجموعه پدیده شاندیز رها شده بود، اظهار کرد: این مساله به دلیل عدم فعالیت شبانه روزی مرکز اورژانس اجتماعی ۱۲۳ شهر شاندیز رخ داده است.
وی با بیان اینکه مراکز مشهد نیز مجاز به فعالیت در خارج از محدوده نیستند، افزود: وجود نامه نیابت قضایی در این مراکز برای پذیرش فرد بی سرپرست قابل قبول است.
این مسئول اظهار کرد: طی شدن روال قانونی پذیرش افراد بی سرپرست و مجهول الهویه از موارد تاکید شده و مورد درخواست خود مراجع قضایی است که در این زمینه خارج از قواعد تعیین شده نمی توان اقدامی کرد.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افزود: با هماهنگی های قانونی صورت گرفته کودک مزبور در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) مشهد پذیرش شده و تحت نگهداری و مسئولیت این مرکز قرار گرفته است.
شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) مشهد هم اکنون دارای ۱۷۰ کودک بی سرپرست و بدسرپرست شیرخوار تا ۶ سال است.

 

 

 

منبع:    ایرنا