لوح فشرده کتاب «کودک و تصویر» منتشر شد

لوح فشرده کتاب «کودک و تصویر» نوشته جمال الدین اکرمی به همت انتشارات مدرسه منتشر شد.

به گزارش کودک پرس ، این لوح فشرده، چهار بخش «تصویرگری دوره قاجار»، «سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰»، «دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰» و «تصویرگری معاصر» قسمت‌های مختلف این لوح فشرده را تشکیل می دهند.

بخش‌های گوناگون این مجموعه از کتاب «کودک و تصویر» گرفته شده است.  در جلد نخست کتاب «کودک و تصویر» به پیشینه تصویرگری کتاب‌های کودکان و نوجوانان در ایران پرداخته شده و چگونگی آثار ارائه شده در جشنواره‌های ایرانی و غیر ایرانی، دست مایه گفت و گو قرار گرفته است.   در جلد دوم کتاب هم، جستارهایی در زمینه تصویرگری کتاب‌های کودکان و نوجوانان ارائه شده است.

 

بررسی تاریخچه تصویرگری کتاب کودک در ایران و همچنین پرداختن به موضوع‌هایی چون ارتباط تاریخی هنر نقاشی و تصویرگری، سبک‌ها و تکنیک‌های تصویرگری، ارتباط متن و تصویر، وجایگاه تصویرگران ایرانی در عرصه‌های بین المللی تلاشی ضروری و تاریخی است که در دو جلد کتاب «کودک و تصویر» صورت گرفته و از کامل ترین منابع موجود در ایران به شمار می رود.

 

کتاب «کودک و تصویر» در جشنواره کتاب کتاب‌های آموزشی رشد در دی ماه ۱۳۹۶ موفق به گرفتن تندیس شده است.

 

 

منبع: مهر