تعلیم و تربیت موثر در خانواده

ابراز محبت درخانواده را جدی بگیرید. ابراز احساسات و عواطف به هر روش که مقدور است باید جریان داشته باشد و در این مهم می توان از راه های ارتباطی گسترده امروزه کمک گرفت و از کلمات محبت آمیز بیشتری استفاده کرد و از عدم حضور در جمع خانواده از اعضای آن طلب بخشش کرد.

به گزارش کودک پرس ،بنیاد و محوریت جهان هستی و طبیعت خداوند متعال است حال اگر خانواده را مقیاس کوچکی از طبیعت بدانیم، پدر محور و مدیر خانواده است هر چند در خانواده هر فرد نقش های اجتماعی متفاوتی دارد. اما سهم عاطفی همه ی اعضا باید در تناسب و تعادل باشد؛ عواطف در خانواده باید در جریان باشد و همه از آن بهره مند گردند تا جذب محبت های بیرون از خانواده نشوند. کودک محبت شما را می بیند و کم محبتی موجب ناهنجاری و عقده می شود.

.

در خانواده های کمال یافته اعضای آن با هم در مورد مسائل مختلف گفتگو می کنند و یکدیگر را به صحبت دعوت می کنند. بسیاری از کودکان مایل به به بیان دیدنی ها و شنیدنی های بیرون از خانه هستند، باید به آن ها اجازه صحبت دهیم و راهنماییشان کنیم.

.

دین اگر در خانواده ای حاکم شود با خود حرمت می آورد و نیازهای اعضای آن تامین می شود، بسیار مهم است که بدانیم که همه چیز را نمی دانیم و ادعا نکنیم که آنچه را می دانیم خوب می فهمیم. باید در دانستن و فهم درست همه چیز بکوشیم. نیک ترین دین، دین اسلام و بهترین چیز توجه به خداست. در نگاه دینی فرد می داند که خدایی دارد که وی را بسیار دوست دارد و سلامت وی را می خواهد و خداوند برای خاطر کسی حکمتش را عوض نمی کند، زینب (س) به شهر مدینه بازگشت و گفت هر چه دیدم همه خوب بود چرا که دین بود. دین ادب را حاکم می کند، بی ادب محروم ماند از توفیق رب، دین تربیتی است که کارهای زشت و بد را متذکر می شود و اجتناب از آن ها را تفهیم می کند .

.

لازمه زندگی مستحکم رعایت آموزه های دینی است. در مورد دنیای امروزه که عواملی چون سربازی، دانشگاه، ماموریت، بیماری، فوت، اعتیاد؛ که محوریت پدر را در خانواده از وی می گیرد و … باعث دوری و جدایی اعضای خانواده از هم می شود و تماس گرم آنان شکل نمی گیرد، بهترین راه حل بازگشت به دین و رعایت آموزه های دینی است.

.

ابراز محبت درخانواده را جدی بگیرید. ابراز احساسات و عواطف به هر روش که مقدور است باید جریان داشته باشد و در این مهم می توان از راه های ارتباطی گسترده امروزه کمک گرفت و از کلمات محبت آمیز بیشتری استفاده کرد و از عدم حضور در جمع خانواده از اعضای آن طلب بخشش کرد.

.

هر فردی شرایط خود و خانواده ی خود را به خوبی می داند پس باید خود را برای موقعیت های مختلف آماده کند. اگر خانواده ای پدر و مادر خود را از دست داد، برادر و خواهر بزرگ حکم پدر و مادر را دارد و باید آن ها را بیشتر تکریم کرد. حتی توصیه می شود که از دوستان و آشنایان نیز غافل نباشیم.

.

صله رحم رشد مادی و معنوی را به دنبال دارد. توجه به ارتباط با اقوام در زندگی یکی از راه های رشد مادی و معنوی است. صله رحم بسیار مقبول است و گره های زندگی را باز می کند و دل ها را نرم می کند و حتی منافع مالی دارد. لازم به خرج های گزاف برای دور هم بودن نیست، با مدیریت حتی در تنگدستی نیز می توان این کار را کرد. هر کس که روزی بر او تنگ شود انفاق کند تا خداوند در رحمت را به روی وی بگشاید.