تولد دیگر درآمبولانس اورژانس

چهل و هفتمین نوزاد اورژانسی در آمبولانس چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد.

به گزارش کودک پرس  , مدیرروابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: چهل و هفتمین کودک آمبولانسی، نوزاد پسر لردگانی است.
ابراهیمی افزود:پس از دریافت گزارش مرکز پیام ۱۱۵لردگان مبنی بر درد زایمان مادر باردار در منطقه پشت کوه فلارد شهرستان لردگان نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.
وی گفت: اورژانس پیش بیمارستانی شهری لردگان پس ازاعزام به محل و بعد از پیمودن ۳۳ کیلومتر بیمار را از وسیله نقلیه شخصی تحویل گرفته و اقدامات اولیه را انجام دادند.
ابراهیمی گفت: در طول مسیر در نزدیکی یکی ازروستاهای ریگ زایمان بیمار شروع و توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵انجام گرفت
ابراهیمی افزود:پس ازانجام اقدامات حمایتی وهنگام انتقال مادرباردار به بیمارستان، نوزاد وی در آمبولانس به دنیا آمد.
ابراهیمی گفت: وضعیت عمومی مادر و نوزاد مطلوب و به آنها خدمات ویژه ارائه شد.
امسال تاکنون ۴۷نوزاد داخل آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ استان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمده است که حال همه نوزادان مطلوب گزارش شده است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما