نکته‌ای مخصوص پدر و مادر برای ارتباط موثر با نوجوان

برقراری ارتباط موثر پدر و مادر با نوجوان از نکات مهم فرزندپروری است.

به گزارش کودک پرس ، مسوول سلامت روان مرکز بهداشت شهدای انقلاب شهرستان شیراز، دوران نوجوانی را عبور از مرحله کودکی به بزرگسالی برشمرد و گفت: در این مرحله، دیدگاه نوجوان تغییرکرده، متفاوت به مسایل می نگرد و با تغییرات هورمونی، ‌روانی و‌ جسمی مواجه می شود.

“ندا محمدی” نقش پدر و مادرها در مهارت های فرزندپروری را مهم قلمداد کرد و افزود: پدر و مادر باید با ارزیابی و بررسی رفتار خود با نوجوانشان، رفتار شان را ارزش گذاری کنند و همواره به یاد داشته باشند، فرزندانشان در صورت سرپیچی از قوانین، باز هم به پدر و مادر خود نیاز دارد.

 

 

اساسی ترین نیاز نوجوان

 

او با اشاره به تحقیقات جامعه شناسان، اساسی ترین نیاز نوجوان را درک احساس عاطفی او از بزرگسالان برشمرد و ادامه داد: ‌کودکان زمانی به بهترین شکل رشد پیدا می کنند که از فرصت روابط گرم، صمیمی، پایدار و مستمر با پدر و مادر، بهره مند باشند.

محمدی یادآور شد: اگر پدر و مادر و سایر افراد بزرگسال که نقش مهمی در زندگی نوجوان دارند، نتوانند نیاز عاطفی او به عشق را برطرف کنند، نوجوان در دیگر مکان های نامناسب به جستجوی عشق و محبت می رود.

این کارشناس سلامت روان، مهمترین مسایل در مهارت فرزندپروری هوشمندانه و موثر را برقراری ارتباط موثر با نوجوان عنوان کرد و گفت: سپردن مسوولیت به نوجوان، نظرخواهی، مشارکت در تصمیم گیری ها، احترام به نظرات و تصمیمات نوجوان، داشتن انتظارات مثبت و توجه به جنبه های مثبت ویژگی های فرزندان از جمله راهکارهای تشویق فرزندان است.

او با بیان اینکه پرورشگر دارای نگرش مثبت هستد، ادامه داد: صحبت کردن، بیان انتظارات و نیازها با استفاده از جملات مناسب، گوش دادن فعال و توجه به حالت های چهره و بدن، از اجزای محتوای آشکار و غیرکلامی است که می تواند در ارتباط سالم و پیام ارسال شده، تاثیرگذار باشد.

 

 

روزانه دست کم ۱۵ دقیقه به کار مورد علاقه فرزندان بپردازید

 

محمدی به خانواده ها در رابطه با راهبردهای موثر در حفظ روابط سالم با نوجوان، توصیه کرد: از حاضران فعال در زندگی نوجوان باشید، روزانه دست کم ۱۵ دقیقه به کار مورد علاقه فرزندان بپردازید، هفته ای یک بار فعالیتی را با فرزندان ترتیب دهید، ‌از فعالیت ها و تصمیم گیری های فرزندان، حمایت کنید و مراقب زمان های پراسترس و روانی مربوط به این دوران و آماده کردن فرزندان در این زمینه باشید.

مسوول سلامت روان مرکز بهداشت شهدای انقلاب، مهمترین دلیل ترس و اضطراب از هر موضوع را جهل و ناآگاهی نسبت به آن برشمرد و اضافه کرد: برای غلبه بر کاهش ترس و اضطراب های دوران نوجوانی، لازم است آموزش های لازم در زمینه بلوغ، دوستیابی، حل مساله، گذراندن اوقات فراغت و برنامه ریزی درسی، به نوجوان داده شود.