هنر در رشد خلاقیت کودکان نقش تاثیرگذاری دارد

نایب رئیس انجمن نقاشی فنی و حرفه ای تهران گفت: هنر در رشد ذهنی و خلاقیت برای آماده شدن برای ورود به دوره بزرگسالی نقش تاثیرگذاری دارد.

به گزارش کودک پرسنسرین داوری عصر روز چهارشنبه در همایش آموزش جامع و اصول نقاشی به کودکان و نوجوانان ویژه ۵ تا ۱۲ سال در فرهنگسرای آیینه اراک افزود: کودکان در سنین پایین با کمک خانواده و مربیان می توانند عنصر خلاقیت را در ذهن خود پرورش دهند.
وی اظهارکرد: مشارکت دادن کودکان در کلاس های مختلف آنان را از خلاقیت به دور و کودکان را به افرادی تبدیل می کند که هرگز در درون خود ،استعدادهای ذاتی را کشف نخواهند کرد.
وی بیان کرد: قالب بندی و مرز بندی در مقوله آموزش پذیری برای کودکان نتایج منفی به همراه دارد و نسلی پرورش پیدا می کند که حس کنجکاوی در آنان مرده است.
این بانوی نویسنده گفت: علت اصلی عصیانگری و نافرمانی نوجوانان امروز ریشه در دوران کودکی دارد.
داوری افزود: خانواده، مدرسه و حکومت سه نهادی هستند که در شکل گیری شخصیت کودک نقش مستقیمی برعهده دارند.
وی اظهار کرد: شخصیت پذیری کودک از سن ۶ سالگی به وجود می آید و در واقع ۸۰ درصد از آموخته های کودک در این سن شکل می گیرد.
وی بیان کرد: خانواده ها، مهدهای کودک و مدارس برای این دوره حساس زندگی کودکان، نیازمند تدوین برنامه منسجم و علمی هستند.
وی گفت: با توجه به تلاش خانواده ها در رفع تنگناهای مختلف به ویژه در بخش های معیشتی، فرصت کافی برای برای پاسخگویی به نیازهای روح و روان وجود ندارد.
وی افزود: خودشیفتگی از آفت های خانواده های تک فرزند محسوب می شود که در دراز مدت به شاکله جامعه آسیب جدی وارد می کند.

منبع:خبرگزاری ایرنا