از هر ۱۰ کودک بنگلادشی ۹ نفر در معرض دود سیگار دست دوم هستند

از هر ۱۰ کودک بنگلادشی ۹ نفر در معرض دود سیگار دست دوم هستند.

به گزارش کودک پرس ، از هر ۱۰ کودک بنگلادشی ۹ نفر در معرض دود سیگار دست دوم هستند.

 

 

 

گفتنی است، دود دست دوم، دودی است که افراد غیرسیگاری به علت قرار داشتن در معرض دود ناشی از مصرف سیگار استنشاق می‌کنند.

 

 

منبع: میزان