برگزیدن نام نیکو برای فرزندان

نام زینب از زمره نام های نیکی است که بر تارک تاریخ همه قهرمانان بشر همچون خورشید می درخشد و تداعی کننده شجاعت، شهامت، عفت و پاکدامنی، ایمان، تقوا و بالاخره تداعی کننده قهرمانی است آن کسانی که نام زینب را تداعی کننده زجر و مصیبت و در به دری می دانند به خاطر عدم شناختی است که نسبت به حضرت زینب و حادثه کربلا دارند آن ها زینب را در حد یک روضه ایام محرم می شناسند کما این که از امام حسین(ع) نیز یک شناخت چند ساعته دارند که مربوط به روز عاشورا است.

به گزارش کودک پرس ،در احکام اسلام نکات بسیار دقیق و ظریفی درباره اهمیت دادن به کودکان و توجه به آنان ذکر شده که در خور بسی دقت و بررسی است. این امر که به ظاهر سطحی و ساده به نظر می رسد در واقع بسیار مهم و از نظر روانی دارای نتایج مفیدی است. شما اگر در برخورد دوستتان مورد بی اعتنایی قرار بگیرید ممکن است احساس ناراحتی کنید. اما این ناراحتی به زودی برطرف می شود و پس از چندی آن را به کلی فراموش می نمایید. اما اگر امری که به شخصیت شما لطمه می زند دائما در همه عمر تکرار شود، پیوسته در عذاب و رنج و نگرانی به سر می برید و سرانجام نهال فضیلت و سعادت در وجودتان خواهد خشکید.

کسانی که نام های ناخوشایند و ناپسند دارند یا این که به کشور یا شهر و یا محله ای بدنام منسوبند از وضعیت خود در رنج و عذابند، لذا آیین مقدس اسلام این موضوع را مورد توجه قرار داده و اکیدا سفارش نموده که بر پدر و مادر است که نام نیکو برای فرزند خود برگزینید واضح است که نام بزرگان و قهرمانان برجسته با فضیلت، برای کودکان و حتی خانواده ها خاطره انگیز است و از اثر تلقینی و تربیتی چنین نام ها که خاطراتی پر افتخار برای فرد و محیط خانواده ایجاد می کند نمی توان چشم پوشی کرد.

نام زینب از زمره نام های نیکی است که بر تارک تاریخ همه قهرمانان بشر همچون خورشید می درخشد و تداعی کننده شجاعت، شهامت، عفت و پاکدامنی، ایمان، تقوا و بالاخره تداعی کننده قهرمانی است آن کسانی که نام زینب را تداعی کننده زجر و مصیبت و در به دری می دانند به خاطر عدم شناختی است که نسبت به حضرت زینب و حادثه کربلا دارند آن ها زینب را در حد یک روضه ایام محرم می شناسند کما این که از امام حسین(ع) نیز یک شناخت چند ساعته دارند که مربوط به روز عاشورا است.

حال آن که حضرت زینب یک شخصیت بزرگ، یک زن عالمه و اهل فضیلت و دانش، اهل ایمان و پاکدامنی، اهل صبر و شجاعت و بالاخره زینب یک قهرمان است. بنابراین شایسته است که نام فرزندان خود را از همین نامه های منسوب به ائمه اطهار و فرزندان آن ها انتخاب کنیم.

نام زینب را بر فرزند خود بگذارید و در صورت تمکن یک مجلسی هم به نام حضرت زینب و مراسم نام گذاری ترتیب دهید و از یک سخنران برجسته نیز دعوت کنید که در مورد شخصیت و ابعاد وجودی حضرت زینب صحبت کند و نهایتا مجلس را با جشن و سرور خاتمه دهید (در این جلسه روضه خوانی نشود). این باعث احیاء شعار الهی و به طور قطع مورد رضایت خداوند و ائمه اطهار می شود و این کار هم الگو دهی به دیگران است و هم باعث اهمیت دادن به فرزندتان و هم شناخت بیشتر نسبت به بزرگان دین به ویژه حضرت زینب کبری(س) می شود.