حکم حبس برای نوجوان معترض فلسطینی

دادگاه رژیم صهیونیستی در شهر قدس اشغالی یزن الحسینی نوجوان ۱۲ ساله را به ۲۰ ماه حبس محکوم کرد.

به گزارش کودک پرس ، گاه رژیم صهیونیستی در شهر قدس اشغالی یزن الحسینی نوجوان ۱۲ ساله را به ۲۰ ماه حبس محکوم کرد!

جرم وی شرکت در تظاهرات اعتراض به اعلام قدس بعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی است!

 

 

 

منبع: جهان نیوز