قرائت احمد عبیات قاری نوجوان خوزستانی

قرائت قرآن کریم احمد عبیات قاری نوجوان خوزستانی را بشنوید.

به گزارش کودک پرس ، قرائت قرآن کریم با صدای احمد عبیات قاری نوجوان خوزستانی را بشنوید.

 

 

 

 

منبع: ایکنا