مرگ مغزی پسربچه 3 ساله با کتک خوردن از ناپدری

یک پسر 3 ساله بعد از اینکه از نامزد مادرش کتک خورده بود، مرگ مغزی شد.
به گزارش کودک پرس , یک پسر بچه ۳ ساله بعد از اینکه از نامزد مادر خود کتک خورد، مرگ مغزی شد.
جیدن جردن ۳ ساله روز دوشنبه در بروکلین نیویورک با شکستگی‌های وارد شده به جمجمه، زخم‌های شدید و صدمه به مغز در بیمارستانی در این شهر بستری شد.
بر اساس گزارش نیروهای پلیس، این صدماتی که به بدن و مغز کودک ۳ ساله وارد شده بود، به خاطر خفگی و ضربات شدیدی بود که به این بچه وارد شده بود و او را راهی بیمارستان کرده بود.
 نامزد مادر جیدن به نیروهای پلیس گفت که این بچه در هنگام دوش گرفتن با او روی زمین حمام سر خورده است و این جراحات به او وارد شده است اما در تحقیقات بعدی پلیس مشخص شد که فرد مذکور این پسر بچه را کتک زده است.
سالوادور لوچیس ۲۴ ساله، نامزد مادر جیدن جردن به جرم کتک زدن بچه ۳ ساله و ضربه به سر او که باعث مرگ مغزی کودک شده است، بازداشت شد.
گفتنی است؛ پزشکان که از این کودک قطع امید کردند، دستگاه‌های حمایت از زندگی را از او قطع کردند.