بررسی تاثیرپذیری شنیدن خبر در نوجوانان

محمد ایمانی کارشناس مسائل اجتماعی از اثرپذیری نوجوانان در شنیدن خبر نسبت به گروه‌های سنی دیگر خبر داد و گفت: یک خبر خوب، تشویق و تحسین نوجوانان را تحریک می‌کند و اگر خبری باعث شادی در فرد شود انرژی مثبت در وی ایجاد می‌کند و به تکاپو وا می‌دارد.

به گزارش کودک پرس، محمد ایمانی کارشناس مسائل اجتماعی گفت: هر گروه سنی از کودکان گرفته تا بزرگسالان، عواطف روحی و روانی‌شان با یکدیگر متفاوت است و نیازهای مختلفی دارند.

وی افزود: یک نوجوان تحت تأثیر شرایط و موضوعی واکنش متفاوتی را نسبت به یک جوان دارد و همچنین یک جوان تحت تأثیر همان شرایط واکنش نسنجیده‌تری نسبت به یک بزرگسال دارد.

کارشناس مسائل اجتماعی تصریح کرد: در نهنگ آبی نگاه سازنده آن بر روی نوجوانان بود. زیرا تأثیرپذیری نوجوانان نسبت به محیط بیشتر است و تحت تأثیر این پدیده دچار هیجان‌هایی می‌شوند که بار مثبت یا منفی دارد.

ایمانی در ادامه گفت: یک خبر خوب، تشویق و تحسین نوجوانان را تحریک می‌کند و اگر خبری باعث شادی در فرد شود انرژی مثبت در وی ایجاد می‌کند و به تکاپو وا می‌دارد؛ به طور مثال خبر آماده‌سازی زمینه اشتغال برای نوجوانان، حتماً در آنها تأثیر خواهد گذاشت.

وی در ادامه افزود: کودک با شنیدن خبر خوب در خود انرژی‌ای را می‌بیند که می‌تواند در مسیر درستی کار و زندگی خود را مطرح کند. نوجوان برای مطرح کردن خود از هر راهی استفاده می‌کند تا به هدف برسد.

ایمانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر موضوعی به نام مردم‌شناسی خبر در دنیای رسانه وجود دارد که کشورهای اروپایی از آن بسیار استفاده می‌کنند. یعنی هر خبری که در جامعه تولید می‌شود باید متناسب با گروه‌های سنی و افراد جامعه باشد.

کارشناس مسائل اجتماعی ادامه داد: با یک تیتر خبر هیجان‌انگیز توأم با تأسف مانند «تورم رکورد شکست» انرژی‌های متفاوتی به گروه‌های مختلف سنی وارد می‌شود. این خبر ممکن است در فردی سکته ایجاد کند یا در فرد دیگری باعث شود فرد پول خود را از بانک پس بگیرد.

ایمانی به گروه‌های رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: افراد باید برای هر نوع خبری که تولید می‌کنند مسئولیت اجتماعی داشته باشند؛ مشاهده کنند چه گروهی از جامعه مخاطبان آنها هستند و تحت تأثیر این خبر چه واکنشی نشان می‌دهند که به آن مدیریت رسانه نیز می‌گویند.

وی گفت: در اخباری که مخاطبان دنبال می‌کنند، بحث مدیریت رسانه، مدیریت هیجان اجتماعی و مسئولیت‌های اجتماعی بسیار مهم است و اگر رعایت نشود، ممکن است پیامدهایی در افراد داشته باشد.

کارشناس مسائل اجتماعی در پایان گفت: خبر خوب یا بد از طرق شبکه و رسانه‌های مختلف تأثیر متفاوتی بر روی افراد دارد. به طور مثال صداوسیما که منبع موثق‌تری است، تأثیرگذاری بیشتری نسبت به روزنامه و مجلاتی که در تیراژ پایین چاپ می‌شود، دارد و به اندازه صداوسیما تأثیرگذار نیست. در شبکه‌های مجازی به دلیل فراگیر بودند پدیده به سرعت بین افراد منتقل می‌شود و می‌تواند تأثیرات خوب یا بد بگذارد.

 

 

منبع: فارس