بررسی تاثیر تک فرزندی و چند فرزندی بر روی هوش کودک

یکی از بهترین راه ها برای افزایش خلاقیت کودک این است که او بتواند برای حل یک مشکل یا روبه رو شدن با یک وضعیت خاص، ایده جدیدی را مطرح کند بتواند راه های متفاوتی را نام ببرد و بداند هر راه به کجا منتهی می شود و پیامد هر یک چیست.

به گزارش کودک پرس ،خلاقیت یعنی توانایی تولید ایده‌ ها و راه ‌حل های متعدد، جدید و مناسب برای حل مسائل و مشکلات. گاهی والدین نمی دانند تمرکز و توجه تا چه اندازه در بروز خلاقیت موثر است و فقط موفقیت را نشانه خلاق بودن می دانند در صورتی که یک کودک خلاق حتی در شکست ها، خلاقانه رفتار می کند و می داند چگونه با آن کنار بیاید. یکی از بهترین راه ها برای افزایش خلاقیت کودک این است که او بتواند برای حل یک مشکل یا روبه رو شدن با یک وضعیت خاص، ایده جدیدی را مطرح کند بتواند راه های متفاوتی را نام ببرد و بداند هر راه به کجا منتهی می شود و پیامد هر یک چیست. چنین کودکی با رو به رو شدن با یک وضعیت بغرنج، موضوع را تمام شده تلقی نمی کند و می تواند راهکارهای متفاوتی ارائه کند.

لازم است پس از ابراز خلاقیت کودک، وی را ارزیابی کنید زیرا هوش هیجانی و هوش عملی نقش موثری در بروز خلاقیت کارآمد دارد. گاهی ممکن است کودک خلاق باشد اما دست به کارهای خطرناک بزند. بنابراین کودک باید پس از بروز خلاقیت، افکار خود را پیاده کند و ارزیابی شود تا والدین مطمئن شوند که کودک دست به کارهای خطرناک نمی زند.

هدف

با توجه به موارد ذکر شده در پژوهش حاضر هدف بررسی تاثیر تک فرزندی و چند فرزندی بر روی هوش کودکان است.

روش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های پیمایشی است. در پژوهش حاضر جهت سنجش میزان هوش کودکان از آزمون هوش وکسلر، و تست هوش ریون استفاده شد. پژوهش به این صورت انجام گرفت که تعدادی از کودکان که در خانه تعداد خواهر و برادر بیشتر از ۳ نفر داشتند و تعدادی کودک تک فرزند انتخاب شدند و بر روی آن ها آزمون های هوشی ذکر شده گرفته شد و نتایج مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

مهارت ‌های کسب شده

۱٫ روش ایده یابی (بارش مغزی)

۲٫ مهارت کار در آزمایشگاه (رعایت نکات ایمنی)

۳٫ آشنایی با مهارت کاربرد ابزار و وسایل مورد نیاز

۴٫ آشنایی با پروپوزال نویسی

۵٫ آَشنایی با مقاله نویسی

۶٫ آشنایی با تهیه پاورپوینت

۷٫ آشنایی با نحوه جستجوی اطلاعات

۸٫ آشنایی نحوه فیش برداری

۹٫ مهارت ساخت پوستر علمی

۱۰٫ مهارت انجام کارگروهی