فرزند بیشتر، آینده بهتر

مسئله جمعیت، مسئله مهمی است، این مسئله با بهداشت و سلامت مادران و فرزندان و نوزادان هیچ منافاتى ندارد. در عین حال مراقب باشیم اشتباهى را که قبلاً کردیم، ادامه ندهیم، دنبال نکنیم؛ مسئله‌ى کاهش جمعیت مسئله‌ى بسیار مهمى است.

به گزارش کودک پرس ،تربیت یک عرصه مهمی است، پدر و مادر باید نگران این مسائل باشند، ولی تربیت یک مهارت است، اگر رانندگی رو یاد بگیریم چه یک کیلومتر و چه صد کیلومتر را می تواند رانندگی کند، اگر همه دانش و مهارت های تربیتی را یاد بگیرند ۳ و ۴ فرزند یا بیشتر فرقی نخواهد کرد، البته همه عوامل هم دست انسان نیست و چه بسا پدر و مادر شیوه ی تربیتی را بدانیم و به کار هم ببندیم ولی فرزندان خوب تربیت نشوند، چون کم فرزندی خودش یک مانع است و به همین دلیل یکی از عوامل تربیت تعدد فرزندان است، همان طور که دیده می شود تربیت فرزند های بعدی بهتر و راحت تر است چون این تجربه را پدر و مادر در فرزندان اول پیدا کرده اند. تعداد فرزندان حداقل ۳ فرزند باید باشد و تعداد بیشتر از آن خوب است و به توانایی تربیتی والدین بستگی دارد. باید توجه داشت که باید در تربیت توکل و توسل داشته باشیم و از خدا و اهل بیت بخواهیم که یاریمان کنند.
مسئله کاهش جمعیت و بحران پیری، موضوعی است که جامعه ما را تهدید می کند. موضوعی که تبعات آن شامل سایر ستون های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و …خواهد بود.

مقام معظم رهبری، ضمن اشاره چندباره به موضوع جمعیت فرمودند: مسئله جمعیت، مسئله مهمی است، این مسئله با بهداشت و سلامت مادران و فرزندان و نوزادان هیچ منافاتى ندارد. در عین حال مراقب باشیم اشتباهى را که قبلاً کردیم، ادامه ندهیم، دنبال نکنیم؛ مسئله‌ى کاهش جمعیت مسئله‌ى بسیار مهمى است.

براى دشمنان بهترین چیز این است که ایران یک کشورى باشد با بیست، سى میلیون جمعیت که نصف این جمعیت هم کهن‌سال و میانسال و از کار افتاده باشند؛ این برایشان بهترین چیز است و براى این برنامه‌ریزى می کنند، پول خرج می کنند، ما باید حرکتمان در مقابل این حرکت، حرکت صحیح و منطقى و خردمندانه و عالمانه باشد.

البته تک فرزندی نیز به طور کل نکوهیده و ناهنجار نیست چرا که ضرورت برخی از زندگی های زناشویی ایجاب می کند که صاحب بیش از یک فرزند نشوند اما مساله ای که اینجا مطرح است این است که تک فرزندی در جامعه فعلی ما به چیزی شبیه به مد درآمده و بسیاری از والدین بدون توجه به تبعات این تصمیم، صرفا دوست دارند تک فرزند باشند.

اما مسلما همه چیز به همین ختم نمی شود و بهتر است والدین در تصمیم گیری برای تعیین تعداد فرزندان خانوده دقت و بررسی بیشتری کنند و انتخابها از سر دقت و کنکاش کافی باشد و به جز عواید مادی و داشتن امکانات و …آینده زندگی اجتماعی و عاطفی فرزندان هم در نظر گرفته شود.

هیچ کس نمی تواند زن و شوهر را وادار به تک فرزندی یا چند فرزندی کند اما این خیلی مهم است که والدین بیاموزند قبل از این تصمیم گیری مهم مبنی بر تعیین تعداد فرزندان خانواده، حتما با خانواده هایی که تک فرزند هستند و حتی با افرادی که تک فرزند بوده و این تجربه را مستقیما لمس کرده اند صحبت داشته تا با شناخت معایب و مزایای آن دست به انتخاب بزنند.

 

 

 

منبع:فرزند پرتال