واگذاری توافقی کودک به خانواده‌های فاقد فرزند مبنای قانونی ندارد

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: اینکه خانواده‌ای فرزند خود را به دلایلی همچون فقر، اعتیاد، بیماری و… به خانواده‌ای که بچه‌دار نمی‌شود واگذار کند به هیچ عنوان مبنای قانونی ندارد.

به گزارش کودک پرس ، جواد نجفی چالشتری اظهار کرد: سازمان بهزیستی نمی‌تواند روی توافق بین دو خانواده که یکی از آن‌ها بچه‌دار نمی‌شود و دیگری به دلایلی همچون فقر، اعتیاد، بیماری یا تعداد زیاد فرزندان قادر به نگه‌داری از بچه‌های خود نیستند، لذا فرزند خود را واگذار می‌کند نظارت داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه اینگونه توافق‌ها معمولا در خفا و در چهارچوب خانواده‌ها صورت می‌گیرد، افزود: اینکه خانواده‌ای فرزند خود را به دلایلی همچون فقر، اعتیاد، بیماری و… به خانواده‌ای که بچه‌دار نمی‌شود واگذار کند به هیچ عنوان مبنای قانونی ندارد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این موضوع در جلساتی که با نیروی انتظامی و دادگستری برگزار شد، مطرح شده است، ادامه داد: شناسنامه برای این کودکان صادر نمی‌شود مگر به نام پدر یا مادر بیولوژیکی آن‌ها که البته شناسنامه و نام پدر یا مادر اصلی را نیز نمی‌توان تغییر داد.

 

نجفی با تاکید بر اینکه شناسنامه معمولا بر اساس گواهی ولادت صادر می‌شود، عنوان داشت: برخی مراجعه‌کنندگان به سازمان بهزیستی مطرح می‌کنند که سرپرستی کودکی را دو یا سه سال قبل به صورت غیرقانونی از خانواده‌ای گرفته‌اند که گواهی ولادت این کودک به نام پدر یا مادر بیولوژیکی است و هم‌اکنون هر جایی برای صدور شناسامه مراجعه می‌کنند هیچ ترتیب اثری داده نمی‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع مذکور در برخی همایش‌ها با قضات دادگستری مطرح شد ولی بدیهی است که نمی‌توان به این مسئله وجه قانونی داد چراکه تبعات فراوانی به‌دنبال دارد.

 

 

منبع: فارس