فقدان برنامه مناسب و سرمایه‌گذاری در حوزه کودک

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اوضاع کنونی در حوزه کودک گفت: در کشورمان نه برنامه خوب و هماهنگ و نه منابع مالی مناسب برای کودکان وجود ندارد که بتوانیم فرهنگ غنی خود را جایگزین کنیم.

به گزارش کودک پرس، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع  بررسی و تحلیل نقش و جایگاه انیمیشن های هالیوودی در زندگی فرهنگی و آموزشی کودکان و نوجوانان؛ خطرها و آسیب ها با حضور مسعود صفوی تهیه کننده انیمیشن و ارتباط تلفنی با عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

صفوی در ابتدای این برنامه گفت: نمی توان انتظار داشت خانواده ای که دائما دغدغه روزمره زندگی دارد و خوراک، پوشاک و نیازهای اولیه اعضای آن سرپرست را دغدغه مند کرده و به عبارت دیگر دخل و خرج با هم نمی خواند توانایی فکر کردن داشته باشد. متاسفانه در ایران تعداد خانواده هایی که در گیر روزمرگی هستند بسیار زیادند که نمی توانند به مسائل دیگر از جمله تغذیه فکری و فرهنگی کودک خود فکر کنند.

وی افزود: به طور کلی در کشورهای جهان سوم مسئله اصلی روزمرگی است و مسئولان به دنبال حل معیشت مردم جامعه هستند. اگر دغدغه هایی از این جنس در ذهن برنامه ریز یک کشور تلنبار شود امکان تصمیم گیری درست را از بین می برد.

این تهیه کننده انیمیشن در بخش دیگری از صحبت های خود حذف تعاملات در حوزه فرهنگ راغیر ممکن دانست و اظهار کرد : ارتباطات باید وجود داشته باشد اما به برنامه ریزی و صافی هایی نیاز دارد تا به واسطه آن تربیت درست شکل بگیرد.

صفوی به نقش کودکان در ساختن آینده یک کشور اشاره کرد و گفت : هر کشوری که بخواهد آینده خود را به حد مطلوبی برساند باید به کودک به صورت استراتژیک فکر کند و کشوری که درگیر مسائل روزمره باشد نمی تواند به طرح های آرمانی فکر کند .بنابراین چاره ای ندارد جز آنکه در برابر آنچه پیش می آید و دیگران برنامه ریزی می کنند تسلیم شود یا تقابل سلبی کند .

در ادامه عبدالرضا عزیزی، در ارتباط تلفنی گفت: اگر تمام بودجه در نظرگرفته شده برای بخش کودک تخصیص یابد تنها به اندازه بخشی از منابع مالی است که در سینمای هالیوود هزینه می شود .

وی افزود: کشورهای خارجی در خصوص انیمیشن سازی حتما مطالعه، سرمایه گذاری و برنامه ریزی مشخص دارند به همین دلیل به آسانی به اتاق کودکان ما نیز نفوذ می کنند و در تمام زندگی او از جمله نوشت افزار، لباس و تخت خواب او بروز پیدا می کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این انسجام برنامه ریزی در کشوهای غربی در حالی است که ما در کشورمان نه برنامه خوب و هماهنگ  و نه منابع مالی مناسب در این حوزه داریم که بتوانیم فرهنگ غنی خود را جایگزین کنیم.

عزیزی همچنین از  استفاده بی رویه و بدون نظارت کودکان از موبایل و فضای مجازی انتقاد کرد و گفت: ما حتی در فضای خانواده نیز موفق به کنترل فرزندان خود در بهره گیری از تکنولوژی روز نشده ایم.