بررسی علل ایجاد کننده فقر در کودکان/ مهمترین راهکارهای پیشگیرانه

در نشست «نگاهی به پدیده فقر کودکان» متخصصین امر به بررسی علل ایجاد کننده فقر کودکان و همچنین راهکارهای پیشگیرانه از پدیده فقر در کودکان پرداختند.

به گزارش کودک پرس ، در این نشست که در وزارت رفاه برگزار شد احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه فقر کودک به عوامل مختلفی چون رفاه، آموزش و سیستم عدالت بستگی دارد  گفت: اگرچه وزارت رفاه با همکاری هایی که با وزارت  آموزش و پرورش، سازمان بهزستی کشور و کمیته امداد امام (ره) داشته است و با درخواست اصلاح قانون مدنی جهت شناسنامه دار شدن کودکان با مادر ایرانی تا حدودی اهداف سازمان محقق شده است اما این حوزه وسعت زیادی داشته و جای کار، مطالعه و پژوهش بیشتری وجود دارد.

در ادامه «دیوید راثول» از دانشگاه ارگان آمریکا  وسایر اساتید حوزه رفاه اجتماعی نقطه نظرات کارشناسانه خود را  از دیدگاه های مختلف به مسئله فقر کودکان بیان کردند. موضوعات مورد بحث این نشست فقر کودکان، فقر درآمد و فقر دارایی، تأثیر ساختار خانواده بر فقر کودکان، ازدواج زود هنگام و امنیت غذایی کودکان مهمترین موضوعات این نشست بود.

 

استاد دانشگاه اورگان آمریکا، ضمن تاکید بر اینکه فقر شاخص های فراوانی دارد و توضیح فقرِ دارایی به عنوان یکی از شاخص های مهم فقر است، گفت: فقر دارایی با فقر درآمد تفاوت داشته و به این مفهوم است که اگر فردی شغل و درآمد خود را از دست داد، با توجه به اموال و دارایی های خود بتواند تا سه ماه خود را از فقر و شرایط دشوار نجات دهد.

وی دیگر شاخص فقر کودکان را مرتبط با تغییر ساختارهای خانوادگی دانست و گفت: کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن ازدواج، افزایش سن بارداری و افزایش نرخ کودکانی که خارج از چهارچوب ازدواج متولد می شوند از جمله مواردی هستند که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرند.

راثول ضمن تأکید بر اینکه افزایش خانواده های تک سرپرست موجب افزایش فقر کودکان می شود، گفت: البته توجه به این نکته الزامی است که مقوله ی تک والدینی عامل خطر اصلی فقر نیست، در صورتی که سیاست های رفاهی به درستی طراحی و اجرا شوند، کودکان در این نوع خانواده ها با فقر مواجه نخواهند شد.

 

وی افزود: سیاستهایی همچون دارایی زایی، رفع موانع قانونی و فراگیر کردن نهادهایی مالی و افزایش دانش اقتصادی افراد برای مدیریت درآمد می تواند به کاهش فقر دارایی کمک کند.

در ادامه این نشست کامل احمدی پژوهشگر مردم شناسی، به سخنرانی با موضوع ازدواج زودهنگام پرداخت گفت: ازدواج زودهنگام از علل به وجود آورنده فقر است. هر ساله تعداد زیادی از دختران و پسران زیر  سن قانونی ازدواج می کنند. ازدواج کودکان عواقبی چون کودک بیوگی، کودک سرپرستی و کودک والدی را به همراه دارد که با فقر کودک ارتباط مستقیم دارد.

احمدی در ادامه افزود: آسیبهای جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی از پیامدهای ازدواج زودهنگام است. تجدید نظر در قوانین فعلی ازدواج و افزایش حداقل سن ازدواج، بسترسازی فرهنگی، اجتماعی و تحصیلی، الزامی شدن ثبت موالید و ازدواج و کمک گرفتن از جوامع محلی از راهکارهایی است که میتوانند برای کاهش ازدواج کودکان مورد توجه قرار گیرند.

 

دیگر سخنران این نشست دکتر زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی  با اشاره به موضوع  امنیت غذایی و ارتباط آن با فقر کودک گفت : عدم امنیت غذایی در کودکان چرخه ای را شکل می دهد که فقررا برای نسلها در خانواده ها بازتولید می کند.

وی افزود: افراد فقیر دچار نا امنی غذایی هستند و ناامنی غذایی منجر به سوء تغذیه  و در پی آن تضعیف سیستم ایمنی بدن این افراد می شود. این وضعیت می تواند موجب کاهش توانایی های جسمی و ذهنی فرد و افزایش روزهای غیبت از کار شود که برایند اینها کاهش درآمد فرد خواهد بود و کاهش درآمد خود موجب فقر در خانواده ها میشود. این چرخه در هر مرحله ای با حمایتهای اجتماعی میتواند شکسته شود و از انتقال آن به نسل بعدجلوگیری گردد.

 

دکتر نظری دیگر پژوهشگر حاضر در این نشست از نقطه نظر اقتصادی فقر کودک را بررسی کرد.

وی گفت: بررسی های ۴۰ ساله درکشورهای پیشرفته  نشان داده است که سرمایه گذاری درحوزه ی اموزش پیش دبستانی ودبستان از تاثیرگذارترین عوامل در پیشگیری از فقر کودکان است. برنامه هایی که برای رشد و تکامل یکپارچه کودکان به اجرا در می آیند، مهمترین راهبرد برای پیشگیری از فقر کودکان به شمارمی رود و مؤثرترین راه متوقف کردن چرخه فقر محسوب می شود.

 

 

منبع: مهر