استرس کودکان موجب وسواسی شدن آنها میشود.

به گزارش کودک پرس پرس : محمدرضا خدایی، متخصص اعصاب و روان، با اشاره به تکنیک‌هایی برایمدیریت استرس کودک می‌گوید: بهترین راه برای از بین بردن استرس کودکان، توجه به علایم استرس وصبوری و دوستی با کودک برای پیدا کردن منبع استرس اوست.   این روانپزشک می‌گوید: زمانی که استرس سیستم دفاعی روانی کودک را به هم بریزد، […]

به گزارش کودک پرس پرس : محمدرضا خدایی، متخصص اعصاب و روان، با اشاره به تکنیکهایی برایمدیریت استرس کودک میگوید: بهترین راه برای از بین بردن استرس کودکان، توجه به علایم استرس وصبوری و دوستی با کودک برای پیدا کردن منبع استرس اوست.

 

این روانپزشک می‌گوید: زمانی که استرس سیستم دفاعی روانی کودک را به هم بریزد، معمولا خود را بهصورت علایم جسمانی و گاهی اوقات علایم روانشناختی نشان می‌دهد: تنگی نفس، تیر کشیدن قفسهسینه، دل درد و تپش قلب از جمله علایم جسمانی، گوشه‌گیری، گیجی، بی‌تمرکزی، بی‌علاقگی به بازی یاصحبت کردن با دیگران و افت تحصیلی از علایم روانشناختیِ ناشی از استرس در کودکان است. خداییهمچنین به چگونگی مدیریت استرس کودکان می‌پردازد و می‌گوید: بسیاری از والدین در هنگام مواجهه باعلایم استرس و اضطراب در کودک‌شان، شروع به سوال پرسیدن از او می‌کنند و با حالت تحکم و بازپرسیاز کودک می‌خواهند که دلیل استرس و تنش‌های روانی خود را بازگو کند؛ اما غافلند از اینکه کودکاننمی‌توانند احساسات خود را به خوبی بیان کنند. به گفته خدایی، نخستین قدم برای مدیریت استرسکودک، صحبت کردن با او به زبان خودش، یعنی زبان کودکی است. او می‌گوید: والدین باید سعی کنند ازروش‌های کودکانه به دنیای فرزندان‌شان راه پیدا کنند، او را بشناسند و به تدریج با او دوست شوند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه بهزیستی به والدین تأکید می‌کند: زمان بیشتری را به کودکان خود اختصاصدهند و هیچ‌گاه برای پیدا کردن دلیل استرس او عجله نکنند. صبور باشند، و این را بدانند که ۹۰ درصدمشکلات با بیان استرس برطرف می‌شوند. خدایی می‌گوید: به جای پرسیدن سوالات مستقیم، به شکلغیرمستقیم، برای مثال استفاده از اسباب بازی، بازی‌های فکری، جدول یا داستان‌پردازی از کودک بخواهیددرباره مشکلش با شما صحبت کند. به کودک خود توهین نکنید. اصطلاحات مثبتی که بار تحقیر دارند مثل«تو دیگه بزرگ شدی، مرد خونه شدی… این چه رفتاری‌ست که داری؟» را به کار نبرید و سعی نکنید کودکخود را واردار به تغییر در رفتارش کنید. به شکل بازپرسی و با نیت کشف استرس نباید با کودک برخورد کرد.

خدایی با اشاره به اینکه بسیاری از کودکان در جمع‌های خانوادگی، هنگام غذا خوردن یا تفریح کردن وتماشای تلویزیون حرف‌‌های خود را بیان می‌کنند، می‌گوید: تا حد ممکن از  جر و بحث‌های خانوادگی،بزرگ‌نمایی مشکلات و بازگویی اخبار حوادث در خانه خودداری کنید. محیط خانه برای کودک باید شادباشد. سعی کنید برای کودک حدود اختصاصی مشخصی مانند میز یا کمد اختصاصی در نظر بگیرید تا بتوانددر این فضا تنها باشد و کمی با خودش خلوت کند.

خدایی می‌گوید: بسیاری از کودکان مضطرب، به مرورِ زمان، وسواسی می‌شوند، مثلا شرایط را مدام چکمی‌کنند، سوالات تکراری می‌پرسند و رفتارهای تکراری از خود نشان می‌دهند که نشان از رفتار وسواسیناشی از منشی اضطرابی است.

 

منبع: نی نی سایت