شکنجه اکثریت قریب به اتفاق کودکان در زندان‌های اسرائیل

اکثریت قریب به اتفاق کودکان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل، در زمان بازداشت و بازجویی، مورد شکنجه قرار می‌گیرند...

به گزارش کودک پرس پرس : کمیته امور زندانیان فلسطینی روز گذشته در بحبوبه افزایش مشخص حبس و بدرفتاری با کودکان و نوجوانان فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که اکثریت قریب به اتفاق کودکان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل، در زمان بازداشت و بازجویی، مورد شکنجه قرار می‌گیرند.

وکیل این کمیته در بیانیه‌ای که پس از ملاقات از زندان اوفر اسرائیل منتشر شده اعلام کرد: من متوجه شدم که در یک ماه گذشته تعداد زندانیان کودک و نوجوان فلسطینی این بازداشتگاه به شکل قابل توجهی افزایش یافته‌اند. و از میانه ماه اکتبر تعداد کودکان اسیر در این زندان به ۲۸ تن رسیده که ۱۴ نفر از آنان زیر ۱۴ سال هستند.

این وکیل در ادامه می‌گوید: اکثریت قریب به اتفاق این کودکان و نوجوانان اسیر هنگام هجوم نظامیان اسرائیلی برای بازداشت و همچنین در زمان بازجویی مورد شکنجه، ضرب و شتم و تحقیر قرار گرفته‌اند.

درست هفته گذشته نیروهای اسرائیلی ۸ کودک فلسطینی را از اردوگاه آوارگان آیدا ربودند. تمیر ابوسالم ۱۴ساله یکی از بازداشت شدگانی است که هنگام هجوم نظامیان اسرائیلی مورد اصابت گلوله پلاستیکی به سر قرار گرفته و نظامیان او را شکنجه کرده‌اند و امکانات درمانی نیز در اختیار او قرار نداده‌اند.

به گفته گروه بین‌المللی مدافع حقوق کودکان فلسطینی نیز اسرائیل استفاده از حبس موقت (اداری) علیه کودکان را به شدت افزایش داده و آنان را بدون جرم یا برگزاری دادگاه در بازداشت نگه می‌دارد. به گفته این گروه اسرائیل در سال گذشته ۱۹ کودک فلسطینی را در بازداشت موقت نگه داشته، این درحالی است که پیش از سال ۲۰۱۵ اسرائیل هیچ کودکی را تا پیش از ۲۰۱۱ در کرانه باختری به اسارت نگرفته بود.

منبع: رسانه کودک