تابعیت ۱۴کودک بحرینی سلب شده است.

روزنامه بحرینی الوسط اعلام کرد: تاکنون آل خلیفه تابعیت ۱۴ کودک بحرینی را از سال ۲۰۱۱ میلادی لغو کرده است.

به گزارش کودک پرس پرس : مقامات بحرینی از بحران سیاسی و امنیتی بحرین از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون بهره برداری کردند و تابعیت ۱۴ کودک بحرینی را لغو کردند.

 علت لغو تابعیت این کودکان برای این است که تابعیت پدرانشان لغو شده یا پدرشان در زندان به سرمی برد و یا خارج از کشور با مسایل سیاسی و امنیتی مرتبط هستند.

الوسط اعلام کرد: «فاطمه عدنان کمال احمد»، «زهرا صابر السلاطنة»، «علی حسن سلطان»، «رقیه یوسف عمران»، «محمد جواد محمد التل»، «مریم موسی عبدعلی»، «مریم ابراهیم علی العرادی» و «یوسف سید احمد الوادعی» از تابعیت بحرینی به علت لغو تابعیت پدرانشان محروم شدند. همچنین «هادی وافی کامل الماجد»،«حسین مرتضی عبدالجلیل المقداد»،«سارة علی سلمان»، «ابن الشیخ محمد حبیب المقداد» به علت زندانی بودن پدرانشان در زندان آل خلیفه ،تابعیت خود را از دست دادند.

همچنین «فاطمه جواد عبدالله محمد حسین» و «علی حسین عبدالله عبدالحسن نوح» از تابعیت بحرینی به علت حضور پدرانشان خارج از کشور به دلایل سیاسی و امنیتی، محروم شدند.

«جواد فیروز» رئیس سازمان دمکراسی و حقوق بشر صلح تاکید کرد: شهروندی ساده ترین حقوق اساسی برای هر فردی است و از دست دادن تابعیت به معنای مرگ اجتماعی است.

فیروز مخالفت خود را از استفاده برخی از رژیم ها از جمله رژیم آل خلیفه از لغو تابعیت به عنوان سلاحی برای هدف قرار دادن و سرکوب مردم اعلام کرد.

منبع: خبرفارسی