غربالگری بیماری اوتیسم از دی ماه

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی گفت:طرح غربالگری اوتیسم از دی ماه در چند استان آغاز می شود.

به گزارش کودک پرسجغتایی مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی گفت:اوتیسم شایع ترین اختلال تکاملی است و در زمان قبل از تولد و در زمان رشد ایجاد می شود.

وی افزود:بیماری برخی کودکان در سنین ۳ تا ۵ سالگی و حتی در دوران دبستان تشخیص داده می شود. در حالی که  با تشخیص زودهنگام، برخی از این کودکان می توانند به مدارس عادی بروند.
جغتایی اظهار داشت:علل اجتماعی، دارو و استرس از عوامل خطر سازی هستند که موجب بروز این اختلال می شوند.
مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی گفت:از آنجایی که این کودکان بی قرار هستند، خانواده هایشان نیز احتیاج به مشاوره دارند.
و از آنجایی که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از کودکان مهد کودک می روند، غربالگری اوتیسم در این محیط کافی نیست و باید در سنین بالاتر نیز غربالگری صورت بگیرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد:قرار است از دی ماه در برخی از استان ها غربالگری بیماری اوتیسم به صورت پایلوت در چند مرحله انجام شود.