پذیرش کودکان کار توسط سازمان بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی از پذیرش ۲ هزار و ۶۴۰ کودک کار و خیابانی در دو ماه گذشته خبر داد.

به گزارش کودک پرسانوشیروان محسنی بندپی گفت: سازمان بهزیستی با همکاری سازمان های مردم نهاد ظرفیت پذیرش ۵ هزار کودک کار و خیابانی را دارد.

وی آموزش و ارائه خدماتی به خانواده این کودکان را از جمله برنامه های سازمان بهزیستی خواند و افزود: این پذیرش درکلان شهرها اجرا می شود.

رئیس بهزیستی با اشاره به وجود خلا قانونی در ساماندهی کودکان دارای والدین گفت: براساس موافقت معاونت اجتماعی قوه قضاییه اگر دوبار خانواده کودک را تحویل بگیرند و توانایی نگهداری نداشته باشند، برای بار سوم صلب صیانت کودک اعلام می شود.

وی افزود: پس از سومین بار کودک به خانواده تحویل داده نمی شود.

بندپی در ادامه با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از این کودکان اتباع بیگانه هستند افزود: این کودکان در دوگروه نیازمند و استثمار شده درسطح شهر حضور دارند.

منبع:خبرگزاری شبکه خبر