«دیده بان حقوق کودکان» از انگلیس و فرانسه انتقاد کرد

کمیته «دیده بان حقوق کودکان» اعلام کرد که دولتهای انگلیس و فرانسه با تخریب اردوگاه مهاجران در شهر «کاله» نشان دادند که در اجرای تعهدات خود مندرج در «کنوانسیون حقوق کودک» قصور ورزیده اند.

به گزارش کودک پرس ,«کمیته دیده بان حقوق کودکان» وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد دولتهای انگلیس و فرانسه با تخریب اردوگاه مهاجران در شهر «کاله» نشان دادند که در اجرای تعهدات خود مندرج در «کنوانسیون حقوق کودک» قصور ورزیده اند.

«کمیته سازمان ملل برای حقوق کودک» از فرانسه و انگلیس خواست تا «فوراً به وضعیت کودکان مهاجر و بدون همراهی که بعد از تخریب اردوگاه کاله،‌ در کانتینرهای حمل و نقل پناه گرفته یا در فضای باز می خوابند، رسیدگی نمایند».

این کمیته در بیانیه ای که توسط «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل» منتشر شد، این دو کشور اروپایی را به «قصور و اِهمال در اجرای تعهدات خود» متهم کرد.

کمیته دیده بان حقوق کودکان سازمان ملل که بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک نظارت می کند، در ادامه افزود که «ملاحظات سیاسی و سایر ملاحظات» بر تعهدات این دو دولت در قبال کودکان مهاجر و بدون همراهی که پیشتر در اردوگاه کاله بسر می بردند، سایه افکنده است.

کمیته حقوق کودک تأکید کرد که اختلاف میان انگلیس و فرانسه بر سر آن که کدام کشور باید مسئولیت بخش اعظمی از این کودکان را برعهده گیرد، به «غفلت و بی اعتنایی کامل» نسبت به منافع این کودکان و «نقض فاحش» حقوق آنان منجر شده است.

لازم به ذکر است که عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای مشابه در روز چهارشنبه دو کشور انگلیس و فرانسه را به رها نمودن کودکان در شرایطی که «امنیت و رفاه آنان آشکارا در مخاطره قرار می گیرد» محکوم نمود.

گفتنی است که فرانسه حدود ۱۶۰۰ کودک پناهجو را که اکثر آنان بین ۱۳ تا ۱۷ ساله هستند، از محل اردوگاه «جنگل» در شهر کاله به حدود ۶۰ مرکز در سراسر این کشور منتقل کرد.

منبع:خبرگزاری مهر