رفع سوء تغذیه کودکان مددجو در استهبان

از سوی کمیته امداد شهرستان استهبان اعتباری بالغ بر410 میلیون ریال برای رفع سوء تغذیه کودکان زیر 6 سال هزینه شد.

به گزارش کودک پرس ,شهرام بازیار مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان استهبان گفت: در فاصله زمانی یک سال پایشی از کودکان دچار سوء تغذیه انجام می شود، که پس از بهبودی این کودکان، افراد جدید وارد این  طرح می شوند.
وی رسیدگی به امور بهداشتی و غذایی مددجویان  زیر پوشش کمیته امداد و خانوارهای نیازمند را  از جمله اهدافی دانست که مورد پیگیری امدادگران در این نهاد است، و طرح رفع سوء تغذیه کودکان زیر ۶ سال یکی از برنامه های مهم کمیته امداد در حوزه بهداشتی است که با  مشارکت شبکه بهداشت و درمان و مجموعه امداد استهبان صورت می گیرد.
بازیار رسیدگی به امور بهداشتی مددجویان را از موضوعات مورد توجه کمیته امداد دانست و افزود: بن کارت ۱۰۰ نفر از کودکان زیر خط رشد زیر پوشش این نهاد شارژ شده ،و برای هر کودک ماهیانه ۷۶۴ هزار ریال واریز و کمک هزینه کودکان به صورت کمک هزینه خرید مواد غذایی و بهداشتی پرداخت می شود.

منبع:خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان