برق کودک چهار ساله را کشت

این کودک هنگام بازی در پشت یک یخچال قدیمی که هیچ مشخصه ای از ایمنی را نداشته، با ترمینال موتور یخچال برخورد کرده و دچار برق گرفتگی می شود.

به گزارش کودک پرس  ,مرتضی رحیمی، سرپرست گروه ایمنی شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه این حادثه درمنزل اتفاق افتاده افزود: این کودک هنگام بازی در پشت یک یخچال قدیمی که هیچ مشخصه ای از ایمنی را نداشته، با  موتور یخچال برخورد کرده و دچار برق گرفتگی می شود.

وی دلیل اصلی این حادثه را نداشتن حفاظ و در پوش مناسب یخچال عنوان و خاطرنشان کرد: توجه ویژه خانواده ها به مسائل ایمنی می تواند از وقوع حوادث تلخ این چنینی پیشگیری کند.

رحیمی گفت: علاوه بر این موضوع، اهالی منزل باید نسبت به کانون های خطر آگاهی کامل داشته باشند و این موضوع در خصوص کودکان باید همراه با مراقبت دائمی باشد.

سرپرست گروه ایمنی شرکت توزیع برق استان خراسان شمالی نصب سیستم ارت و محافظ جان را اقدامی پیشگیرانه عنوان کرد و افزود : عایق کاری و درپوش گذاری کانون های خطر به خصوص در رابطه با لوازم برقی قدیمی نیز باید جدی گرفته شود.

منبع:خبرگزاری افکار نیوز