درخواست فرانسه برای برای پذیرش کودکان جنگل کاله رد شد.

دفتر نخست وزیر انگلیس درخواست دولت فرانسه برای پذیرش هزار و 500 کودک پناه‌جوی آواره در جنگل کاله را رد و گفت تعهدی برای پذیرش پناه‌جویان بیشتر نمی‌دهد

به گزارش کودک پرس پرس : دفتر نخست وزیر انگلیس درخواست دولت فرانسه برای پذیرش هزار و ۵۰۰ کودک پناه‌جوی آواره در جنگل کاله را رد و گفت تعهدی برای پذیرش پناه‌جویان بیشتر نمی‌دهد

«ترزا می» نخست وزیر انگلیس درخواست دولت فرانسه برای پذیرش کودکان پناه جوی ساکن کاله را رد کرد.

به نوشته روزنامه گاردین، روز گذشته «فرانسوآ اولاند» رئیس جمهور فرانسه از انگلیس درخواست کرده بود وظیفه اخلاقی خود را انجام داده و سهم خود برای پذیرش هزار و ۵۰۰ کودک پناه‌جوی آواره که قبلا ساکن جنگل کاله بوند، قبول کند.

خانم می این با رد این درخواست گفت هیچ تعهدی برای پذیرش کودکان پناه‌جوی بیشتر که بعد از تخریب کاله آواره شدند، ندارد.

یک سخنگوی دولت انگلیس هم گفت «ما برای همکاری با فرانسه در راستای محافظت و حمایت از کودکان باقی مانده در کاله متعهد هستیم که از آن جمله انتقال امن کودکان به انگلیس در اسرع وقت است.»

دفتر نخست وزیری انگلیس رد ادامه گفت این کشور تاکنون تعداد قابل توجهی از کودکان بدون همراه را پذیرفته است و صدها کودک و نوجوان دیگر طی هفته‌های آتی به این کشور خواهند آمد.

روز دوشنبه (امروز) تخریب جنگل کاله که پناه‌جویان سوری در آن ساکن بودند، به اتمام می‌رسد.

منبع: خبرفارسی