دستگاه برداشت ذرت جان کودک ۳ساله را گرفت.

کودک 3 ساله که برای دیدن دستگاه برداشت ذرت رفته بود طمعه تیغه‌های این دستگاه شد و جان خود را از دست داد.
به گزارش کودک پرس : کودک ۳ ساله که برای دیدن دستگاه برداشت ذرت رفته بود طمعه تیغه‌های این دستگاه شد و جان خود را از دست داد.
یک کودک ۳ساله در منطقه صوغان شهرستان ارزوئیه متاسفانه طعمه کمباین چاپر ذرت علوفه‌ای شد.
بنابر اظهارات کشاورزان حاضر در مزرعه کشاورزی ذرت علوفه‌ای این کودک برای تماشا به طرف ماشین برداشت حرکت کرده وپس از یکساعت بعد والدین متوجه حضور نداشتن فرزندشان می‌شوند.
متاسفانه والدین کودک در تلاش برای پیدا کردن فرزندشان در زمین برداشت ذرت پاشنه پای کودک را پیدا کرده‌اند.
آقای دهقان رئیس دادگاه عمومی ارزوئیه گفت: کمباین برداشت از نوع چاپر توقیف و راننده آن بازداشت است.